Основне меню
Для діток

Вивчення польської мови

Вивчення кожної мови відбувається послідовно та поетапно. Польська мова не є винятком. Аби уміло користуватися мовою необхідно йти почерговими кроками: від запам’ятовування абетки і аж до творення своїх самостійний текстів у письмовій чи усній формі. Але щоб досягти бажаного результату, необхідно заздалегідь визначити мету опанування мови, те, який рівень Вам необхідний для ефективної комунікації. Ми запропонуємо Вам познайомитися із класифікацією таких рівнів у вивченні польської мови:
A 1 – елементарний рівень
Особа, яка володіє мовою на цьому рівні розуміє та може застосувати поточні вирази і прості речення, які стосуються конкретних щоденних життєвих потреб. Вміє вести просту розмову за умови, що співрозмовник говорить повільно і зрозуміло, а також готовий допомогти.
А 2 – вступний рівень
Людина, що володіє мовою на цьому рівні розуміє речення та частовживані фрази пов’язані із сферою щоденного життя. Вміє порозумітися в рутинних комунікаційних ситуаціях, які вимагають безпосереднього вжитку речень з типових і знайомих тем.
В 1 – початковий рівень
Особа, яка перебуває на цьому мовному рівні розуміє основний зміст розповіді, яка ведеться у стандартних ситуаціях і стосуються знаних їй справ і подій типових для роботи, школи, проведення вільного часу і т.д. Може зарадити собі в більшості комунікативних ситуацій. Окрім того, вона може творити усні та письмові тексти на теми, які вона вже знає або якими цікавиться.
В 2 – загальний середній рівень
Особа, яка володіє мовою на цьому рівні розуміє зміст розповіді більш складного тексту. Без проблем може порозумітися із носієм мови. На загальному середньому рівні людина може формулювати прозорі та детальні усні чи письмові тексти, що стосуються широкого спектру тем, а також може пояснити свою точку зору щодо справ, які є предметом дискусії.
С 1 – рівень ефективного вжитку
Перебуваючи на цьому мовному рівні людина розуміє складні, великі за обсягом тексти. Розуміє також приховані зміст цих текстів, що є опосередковано виражений. На рівні ефективного вжитку особа передає суть бажаного послідовно та без великих зусиль підбирає найбільш точні формулювання; вміє будувати зрозумілі, чітко виражені усні та письмові тексти, вправно користуючись правилами творення розповіді.
С 2 – розвинений рівень
Перебуваючи на цьому мовному рівні, людина розуміє практично усе, що почує або прочитає. Вміє послідовно, спонтанно та прецезійно передавати свої думки, тактовно розрізняти значеннєві відтінки навіть в дуже складних розповідей.


Як бачимо, вищезазначена класифікація передбачає шість різних мовних рівнів. Звісно, аби ефективно користуватися мовою варто пройти шлях від А1 до С2, але це залежить від конкретних бажань та потреб людини, яка її вивчає.


У Мовному Клубі Open World Ви зможете самостійно обрати мовний рівень, який необхідний Вам для роботи, навчання чи просто для власного удосконалення. Окрім того, спеціально розроблені тести допоможуть визначити Ваш теперішній рівень і Ви зможете поглибити свої знання польської мови.


Варто наголосити, що спеціально розроблена нашим Клубом програма вивчення польської мови дозволяє за чотири місяці опанувати мову на рівні В1, що передбачає комплексне занурення в граматику, орфографію, лексику та участь у спеціальних комунікативних заняттях.