Основне меню
Для діток

Що таке TOEFL

TOEFL (Test of Englіsh as a Foreіgn Language) - міжнародний екзамен з англійської мови як іноземної, розроблений у Пристонському університеті , Нью-Джерсі, США. Основне завдання TOEFL — оцінити рівень підготовки тих, для кого англійська мова не є рідною. Наявність результатів тесту є необхідною умовою для вступу до більш ніж 2400 коледжів та університетів США, Канади та ще деяких країн.

Головною особливістю TOEFL є те, що він розроблений на американському варіанті англійської мови, а отже, для того, щоб успішно здати ексзамен слід розумітися на лексичних та граматичних тонкощах між American English та British English.

На сьогодні існує дві версії тесту: Paper-based Test (PBT) (тестування в письмовій формі на папері) та Internet-based Test (IBT) (тестування в он-лайн режимі через Інтернет). Обидві версії тесту складаються з чотирьох розділів. Зокрема,  у Paper-based Test (PBT) (тестування в письмовій формі на папері) входять Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension та Test of Written English.

Під час Listening Comprehension оцінюються навики сприймати англійську мову на слух, виокремлювати основну думку, основні деталі та робити висновки. До завданнь входять міні-діалоги, довгий діалог, короткі монологи та запитання до них. Після прослуховування слід, серед запропонованих варіантів, обрати правильні відповіді.

Structure and Written Expression оцінює вміння розуміти письмову мову та рівень знання граматики. У завданні Structure необхідно із запропонованих варіантів обрати один правильний та заповнити ним пропуск у реченні так, щоб утворилось граматично правильне речення. Written Expression: серед декількох виокремлених частин речення вибрати неправильну.

У Reading Comprehension використовуються фрагменти із університетських підручників певної академічної тематики: біології, археології, літератури, історії, фізики тощо. Тут необхідно відповісти на запитання щодо змісту п'яти чи шести прочитаних уривків текстів, а також описати значення слів в контексті уривка.

Test of Written English  - твір на задану тему. У творі слід погодитись або не погодитись з певним твердженням і обґрунтувати відповідь вагомими доказами та арґументами.

Internet-based Test (IBT) (тестування в он-лайн режимі через Інтернет) передбачає тестування інтегрованих навиків. Тобто рівень володіння граматикою визначається не через окреме завдання, а через завдання всіх інших розділів. Зокрема, через Listening, Reading, Writіng, а також новий розділ Speaking. Зазвичай, тест займає 4,5 години. Після аудіювання передбачена 10-хвилинна перерва.

Listening у Internet-based Test (IBT) містить лише довгі діалоги, навідміну від Paper-based Test (PBT), а також академічні лекції, деякі з них супроводжуються коментарями студентів. Загалом, аудіювання триває 60-90 хвилин.

Завдання в Reading практично не змінилися, лише з’явилось декілька нових типів запитань. Загальна тривалість розділу 60-100 хвилин (по 20 хвилин на один текст).

У Writіng слід написати два ессе. Одне з них являє собою новий «інтегрований» тип завдання: прочитати невеликий текст і послухати лекцію на загальну тему. Інформація у лекції або заперечує ту, що в тексті, або доповнює чи пояснює її. Щоб прочитати текст з 200-220 слів надається 3 хвилини, а потім за 20 хвилин слід написати ессе, обсягом 150-225 слів. Відповіді друкуються на комп’ютері та оцінюються сертифікованими фахівцями.

Завдання у Speaking виконуються за допомогою мікрофона та навушників. Говоріння триває приблизно 20 хвилин і включає 6 завдань. Перші 2 – незалежні завдання на знайомі теми. На підготовку є 15 секунд, на відповідь – 45 секунд. Інші 4 завдання – комплексні, які вимагають використання більше ніж однієї навички. Спочатку необхідно прочитати та прослухати матеріал, а потім давати відповідь.  На підготовку дають 30 секунд, на відповідь – 60 секунд. Відповіді оцінюють сертифіковані фахівці.

Навідміну від Paper-based Test (PBT), Internet-based Test (IBT) дозволяє і рекомендує робити помітки та нотатки (Note Taking) в кожному його розділі.

За кожен розділ тесту бали нараховують окремо, від 0 до 30 балів, в сумі максимальний бал – 120. Результати тесту дійсні два роки. Хоча найвищий бал, який можна отримати за тест – 120, проте в середньому навчальні заклади вимагають від 60 до 100.

На тест необхідно реєструватися в онлайн режимі на сайті ETS (Educational Testing Services, www.ets.org). Вартість тесту – $165. Результати буде надіслано до чотирьох обраних Вами організацій. Якщо Вам потрібно надіслати результати до більшої кількості закладів, необхідно сплатити додатково $20. Під час реєстрації Ви обираєте дату та центр, де складатимете тест. Для здійснення оплати потрібні рахунок у доларах США та кредитна картка.