Основне меню
Для діток

Щo таке IELTS

Стандарти IELTS (International English Language Testing System) розроблені в 1990 році Британською Радою спільно з екзаменаційними службами UCLES (Великобританія) і Міжнародною програмою розвитку австралійських університетів і коледжів (International Development Programme of Australian Universities and Colleges). Сертифікат IELTS, що засвідчує практичне володіння мовою, визнається більшістю університетів Великобританії, Австралії і Нової Зеландії. У США приймається лише в деяких університетах, наприклад City University, Oregon State University, University of California (Berkeley), Wichita State University (Kansas).

Іспит перевіряє володіння всіма мовними навиками - сприйняттям на слух (Listening), читанням (Reading), письмовим (Writing) та усним мовленням (Speaking). Триває іспит 2 години 45 хвилин.

Існують два типи IELTS - Academic Module і General Training Module. Перший призначений для тих, хто збирається навчатися у ВНЗ або працювати за фахом, де мовні вимоги дуже високі (медицина, юриспруденція). Другий здають ті, хто хоче емігрувати до Австралії і Нової Зеландії або вибрав професію практичного характеру (кухарі, менеджери та ін.). В цьому випадку в Reading і Writing General Training Module пропонуються екзаменаційні тексти, що не містять спеціальною і академічної лексики.

Результати Academic Module визнають всі навчальні заклади Великобританії, Австралії і Нової Зеландії, а також деякі вузи США (їх близько 100), Канади, Данії, Сінгапуру, Гонконгу, Німеччини. Популярність іспиту забезпечує, по-перше, його вдала форма, яка дозволяє оцінити всі основні навики володіння мовою (у тому числі, і усне мовлення), по-друге, виключає шахраювання у системі перевірки результатів.

В світі більше 80% тих, хто складає іспит IELTS вибирають Academic Module.

Знання кандидата оцінюються за дев'ятибальною шкалою: від 1 (не склав тест) до 9 (досконале володіння мовою). Оцінка виставляється за кожен з розділів іспиту, потім виводиться загальний бал. Розділи Reading і Listening оцінюють з точністю до 0,5 балу, розділи Writing і Speaking - з точністю до цілого балу.
9 Висококваліфікований користувач
Повністю володіє мовою: використовує її доречно, точно та вільно з повним розумінням. Такий результат отримати дуже важко.
8 Дуже добрий користувач
Практично повністю володіє мовою, вкрай рідко припускається випадкових неточностей і недоречностей. Добре доводить власні думки та розуміє інших.
7 Добрий користувач
Добре володіє мовою, хоча припускається випадкових неточностей, недоречностей та непорозумінь у деяких ситуаціях. Взагалі добре вміє користуватися мовою і непогано розуміє інших.
6 Обізнаний користувач
Має загально ефективне володіння мовою, незважаючи на певні неточності, недоречності, непорозуміння. Належним чином може використовувати і розуміти мову, зокрема, у звичних повсякденних ситуаціях.
5 Середній користувач
Несповна володіє мовою, у загальних рисах розуміється у багатьох ситуаціях, хоча, скоріш за все, робить багато помилок. Кандидат розуміється на низці тем, які становлять для нього професійний чи загальний інтерес.
4 Обмежений користувач
Базове знання обмежено звичними ситуаціями. Має часті проблеми у вживанні мови.
3 Дуже обмежений користувач
Виражає і розуміє лише загальні речі в обмеженій кількості звичних ситуацій. Дуже часто губиться під час вживання мови.
2 Незв’язний користувач
Жодне нормальне спілкування не є можливим. Має великі проблеми у розуміння письмової та усної мови.
1 Не користувач
По суті не володіє мовою, за винятком невеликого числа окремих слів.
0 Не склав тест
Не може бути оцінений.

Слід зазначити, що всі зарубіжні навчальні заклади визначають величину необхідного балу для вступників самостійно. Якщо ви хочете вчитися в університеті на факультетах, які вимагають досить високого рівня знання мови (медичний, юридичний), то необхідно набрати не менше 6,5 балів. Для вступу на інші досить 6,0 балів.
Listening Тривалість цього розділу складає 30 хвилин. Тут треба відповісти на 40 питань, згрупованих в чотири блоки, кожен з яких складніший за попередній. Перші два - діалог і монолог - присвячені обговоренню побутових проблем: як спланувати подорож, провести уїкенд. Третій і четвертий блоки стосуються навчання. Наприклад, вам може бути запропонований запис розмови студента з репетитором або розмови декількох студентів про те, як спланувати роботу над навчальним проектом. У кожній бесіді може бути задіяно до чотирьох учасників. Жоден з текстів не вимагає від претендента володіння спеціальними знаннями.

Всі завдання дають прослухати лише один раз, тому рекомендується максимально напружити слух, не відволікатися і навіть по можливості не сідати поряд з вікном. В кінці у Вас буде 10 хвилин на те, щоб розшифрувати свої чорнові записи і переписати відповіді на спеціальний бланк (answer sheet).

Academic Reading Цей розділ розрахований на 60 хвилин і включає 40 питань. Вам будуть запропоновані три тексти обягом від 1500 до 2500 слів, узяті з журналів, книг і газет. Один з них може включати діаграми, графіки або ілюстрації. Якщо тексти містять спеціальні терміни, то дається короткий словничок.

Наприклад, це може бути текст про використання енергії вітру в США. Після нього буде запропоновано резюме з пропущеними словами, які треба вибрати зі списку. Далі треба закінчити декілька речень, вибравши із списку потрібні слова. Складність завдань і текстів зростає у міру наближення до кінця розділу. Під час виконання завдань відповіді слід одразу ж записувати у спеціальний бланк.

Academic Writing Завдання полягає у написанні двох текстів - обсягом мінімум 150 і 250 слів відповідно. На це відводиться 1 год. У першому завданні інформацію з діаграми або таблиці треба описати текстово. При цьому оцінюється здатність кандидатів представляти і зіставляти дані, аналізувати різні стадії процесу; описувати об'єкт, подію або ланцюжок подій; пояснювати принцип роботи якого-небудь механізму.

У другому завданні Вас попросять написати чітке обгрунтування, доповідь або критичне зауваження на запропоновану тему. При аналізі письмової роботи оцінюється уміння пропонувати вирішення проблеми, висловсювати і доводити думку, зіставляти і оцінювати факти, думки і пропозиції.

Жодних спеціальних знань для виконання цього розділу іспиту також не потрібно. Кожне завдання оцінюється незалежно від іншого, але питома вага другого завдання в загальній оцінці цього розділу вища, ніж першого.

Speaking Це 10-15 хвилинна усна бесіда з екзаменатором віч-на-віч. Її можна умовно розбити на п'ять частин. Перша - це знайомство. Ви і екзаменатор, в ролі якого виступає дипломований викладач, знайометесь один з одним. Потім екзаменатор задає декілька питань про роботу, життя, дім і захоплення, щоб зняти напругу.
Наступна частина - це грунтовна мова. Вас просять висловитися на будь-яку знайому тему і оцінюють словниковий запас і вміння пояснювати, описувати і розповідати. Наступна частина - "Здобуття інформації". Ви отримуєте картку із завданням і опитуєте екзаменатора для здобуття інформації, яка Вас цікавить, або вирішення поставленої проблеми.

Після цього йде частина "Роздум". Ви описуєте плани навчання за кордоном. Екзаменатор також може повернутися до проблеми, згаданої раніше в співбесіді. Завершує бесіду "Висновок", в якому підводяться короткі підсумки. Слід зазначити, що співбесіда записується. Нехай Вас це не бентежить, зберігайте спокій.