Основне меню
Для діток

Наші методики

"За якою методикою ви працюєте?" - одне з найпоширеніших запитань, яке задають наші відвідувачі. У наш час, коли освітня галузь рясніє безліччю найрізноманітніших методик, легко заблукати у прийомах вивчення іноземної мови. Кожен метод має властиві йому позитивні та негативні сторони і за певних умов має свою об'єктивну цінність. Ми ознайомимо Вас з нашими методиками та допоможемо вибрати для себе найефективнішу.

Ми робимо вибір на користь сучасних методів опановування іноземної мови, які об'єднують у собі комунікативні та пізнавальні (академічні) цілі. Їх основними принципами є: орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії, інтеграція в мовне середовище.

                            Детальніше про виникнення методик

                                Детальніше про методики для діток 


Комунікативний метод
Основним сучасним методом, який використовується на заняттях, є комунікативний метод. Під час занять з іноземної мови за цим методом набувається комунікативна компетенція – здатність користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Бажаючі знати мову навчаються комунікації цією мовою у процесі самої комунікації. Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія на занятті проходить за співучастю куратора в найрізноманітніших формах: парах, невеликих групах, з усією групою. З самого початку відвідувачі оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об'єктом оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання.


Рольові ігри
У рамках опановування мовлення за комунікативною методикою широко використовуються мовні ігри, що дають змогу спілкуватися в різних соціальних контекстах та в різних ролях.


Метод Джеймса Ашера 
У комплексі з комунікативним методом на ранніх стадіях володіння мовою ми використовуємо також метод Джеймса Ашера повної фізичної реакції. Цей метод базується на твердженні, що відсутність стресових ситуацій значно підвищує мотивацію навчання. Основними його принципами є:
1) розуміння іноземної мови повинно передувати говорінню;
2) розуміння слід розвивати шляхом виконання наказів;
3) не потрібно примушувати говорити, завдяки наказам та фізичним діям при їх і виконанні спонтанно розвивається готовність до говоріння.
Цей метод є ефективним на початкових стадіях оволодіння мовою, а також при подоланні мовного бар’єру.