Основне меню
Для діток

TestDaF і DSH

TestDaF – це мовний іспит високого рівня. Він відповідає рівням від В2 до С1 відповідно до шестирівневої шкали вмінь та навичок Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і приймається усіма вищими навчальними закладами Німеччини як визнане підтвердження рівня володіння мовою для навчання у ВНЗ.

Здавати іспит може кожен бажаючий розпочати або продовжити навчання у Німеччині. А також ті, хто прагне визначити рівень знань німецької у диференційованій формі.

Серед переваг TestDaF зазначимо можливість його складання безпосередньо в Україні у найближчому ліцензованому тестовому центрі. Оскільки іспит є стандартизованим, то підготовку до нього можна здійснювати незалежно від тестового центру - самостійно або за допомогою фахівців відповідної галузі. Дізнатися, як виглядає іспит TestDaF, можна переглянувши зразки завдань на веб-сторінці інституту TestDaF http://www.testdaf.de/.

Участь у іспиті є платною, однак здавати його можна скільки завгодно разів. Диференційований сертифікат дасть точну інформацію про рівень володіння мовою та про те, які вміння необхідно покращити.

Складається TastDaF  з чотирьох розділів:

Перші два розділи «Розуміння прочитаного» та «Розуміння почутого» перевіряють вміння розуміти відповідно прочитані чи почуті тексти, тематично та лексично пов´язані зі сферою вищої освіти. Йдеться про розуміння як загального змісту, так і окремих деталей, а також інформації, яка не була подана безпосередньо у тексті. Пропонується три тексти для читання/аудіювання різного рівні складності, які написані у різних стилях та мають різні типи завдань. Розділ «Розуміння прочитаного» триває 60 хвилин, «Розуміння почутого» - 40 хвилин.

У третьому розділі «Письмове висловлювання» слід написати зв´язний та добре структурований текст на задану тему. Перша частина завдання передбачає опис графічного зображення, наприклад, таблиці. А в другій частині треба висловитись на дискусійну тему. Тривалість розділу 60 хвилин.

Четвертий розділ «Усне висловлювання» передбачає вміння усно спілкуватися у різних ситуаціях у ВНЗ. Цей розділ складається з чотирьох частин, серед яких телефонна розмова, запитання-відповіді, термінове прохання, переконання, опис графічного зображення, точка зору, та десяти завдань різного рівня складності. Іспит, зазвичай, проходить у фонетичному кабінеті за допомогою аудіоносія. "Усне висловлювання" триває 30 хвилин.

На сьогодні TastDaF проводиться п´ять разів на рік. Він передбачає декілька рівнів, таким чином, вимоги до володіння мовою можуть ставитись залежно від мети навчання. Іспит централізовано розробляється та оцінюється в Німеччині, що значною мірою забезпечує рівні шанси для всіх учасників.

DSH - іспит з німецької мови для допуску до навчання у ВНЗ. 

1. Хто розробляє іспит? Існує єдиний для всієї Німеччини Рамковий порядок складання DSH. В цих рамках окремі ВНЗ можуть самостійно організувати іспит. Тому у різних ВНЗ завдання укладаються по різному. Про порядок укладення завдань варто довідатися у обраному ВНЗ. Іспит DSH, складений у німецькому ВНЗ відповідно до згаданого вище Рамкового порядку, як правило, визнається й іншими ВНЗ.

2. Хто може взяти участь у іспиті? Передумовою для участі у іспиті DSH у багатьох ВНЗ є допуск до навчання за фахом. Навчання на підготовчому курсі не є передумовою для складання іспиту DSH, проте воно рекомендується.

3. З чого складається іспит? DSH складається з двох розділів: письмового (кілька частин) та усного. Письмові частини проводяться перед усним розділом. Як правило, при опрацюванні письмових частин дозволяється використання одномовного словника.
Письмовий іспит триває від трьох до чотирьох годин та включає в себе наступні типи завдань:

  1. Розуміння та опрацювання почутого тексту
  2. Розуміння та опрацювання прочитаного тексту
  3. Написання тексту за заданими параметрами
  4. Розуміння та опрацювання структур наукового стилю

 

Розуміння та опрацювання почутого тексту
Під час виконання завдання "Розуміння та опрацювання почутого тексту" слід продемонструвати вміння слідкувати за лекціями та доповідями з науковою тематикою, робити конспект і, потім, працювати з ним. Аудіотекст складається з 50-100 рядків. Перед прослуховуванням повідомлять тему. Текст можна прослухати один раз або двічі. При цьому слід робити нотатки. Перед останнім прослуховуванням видаються завдання, які можуть по-різному комбінуватися у різних ВНЗ (відповіді на запитання, викладення або стислий пересказ тексту або його частин).
Результат оцінюється залежно від того, чи повністю та наскільки правильно були виконані завдання. При цьому змістовий аспект буде грати важливішу роль, ніж правильність вживання граматики та лексики.

Розуміння та опрацювання прочитаного тексту
При виконанні завдання "Розуміння та опрацювання прочитаного тексту" перевіряється вміння розуміти прочитаний текст. Виконуючи завдання, слід формулювати відповіді, уникаючи при цьому використання пасажів з тексту. Текст оригінальний,  довжиною 30-60 рядків. В цій частині іспиту також можливі різні завдання, наприклад, відповіді на запитання щодо змісту та структури тексту, пояснення окремих уривків, стислий переказ та складання плану тексту.

Написання тексту за заданими параметрами
При виконанні завдання "Написання тексту за заданими параметрами" слід показати вміння самостійно та зв´язно висловлюватись на задану тему у письмовій формі. Для цього треба написати досить великий зв´язний текст. При написанні тексту слід буде спиратися на представлені матеріали, наприклад, тези, короткі тексти, графіки або зображення.

Тут також є різні типи завдань, наприклад, пояснення представлених матеріалів, порівняння представлених матеріалів, коментарі до представлених матеріалів, мовна реалізація представлених матеріалів (графіків, діаграм).

Оцінюватися будуть, окрім змістового аспекту (структура тексту та когерентність), передусім правильність вживання граматики та лексики.

Розуміння та опрацювання структур наукового стилю
В частині "Розуміння та опрацювання структур наукового стилю" завдання стосуються тексту. Тут будуть поставлені запитання на перевірку розуміння, а також завдання щодо доповнення та переформулювання мовних структур, які часто зустрічаються в мові науки.

Усний іспит
До іспиту DSH, як правило, належить усний іспит, який триває максимально 20 хвилин. Деякі ВНЗ відмовляються від усного іспиту, якщо навики усного мовлення були підтверджені участю у курсах підготовки до усного іспиту DSH та / або складанням іншого усного іспиту перед DSH. Більш докладну інформацію можна отримати в обраному ВНЗ.

На усному іспиті треба довести спроможність розуміти та висловлюватись на відповідному мовному рівні щодо наукових процесів, загального стану речей або мисленнєвих зв´язків. Перевіряються наступні вміння: розуміння, реферування та коментування. Крім того, перевіряється вміння належним чином реагувати в розмові на теми, пов´язані з навчанням.

Перед усним іспитом є, як правило, 20 хвилин для підготовки. Цей час потрібен для того, щоб визначити приблизний зміст бесіди та продумати, у яких напрямках може розвиватися співбесіда. Слід висловити, також, своє ставлення до теми.

У деяких ВНЗ усний іспит проводиться у формі групової співбесіди з двома або трьома учасниками.

При оцінюванні результату зважатимуть передусім на наступні пункти:

  • Чи є реакція на запитання /завдання опитуваного відповідною до ситуації?
  • Чи може опитуваний самостійно та чітко висловлювати свої думки?
  • Чи можете він висловлюватись без помилок?
  • Чи є зрозумілими його вимова та інтонація?

4. Як виглядає іспит? На іспиті DSH немає оцінок. Результатом іспиту може бути "складено" або "не складено". Проте інколи оцінки все ж виставляються.

Іспит вважається складеним, якщо в обох частинах іспиту (письмовій та усній) правильно виконані щонайменше дві третини поставлених завдань. Якщо більше однієї частини письмового іспиту не складено, весь іспит вважається не складеним. При успішно складеному іспиті видається сертифікат.

Кожен кандидат може побачити свої екзаменаційні папери після проголошення результату іспиту.

5. Де і коли можна скласти іспит? Як правило, DSH проводиться за три або чотири тижні перед початком семестру у ВНЗ в Німеччині. Конкретні терміни складання іспиту встановлюють самі ВНЗ. Обраний ВНЗ називає найближчі терміни складання DSH, як правило, перед початком семестру.

Якщо DSH складено з негативним результатом, у багатьох університетах потрібно буде подати заявку на навчання на підготовчих курсах.  Деякі університети автоматично надають право на навчання на такому курсі, тому, хто не склав іспит DSH.

6. Скільки коштує участь у іспиті? Участь у іспиті у багатьох ВНЗ є безкоштовною. Проте в деяких ВНЗ за участь у іспиті необхідно сплатити від 30 до 60 євро.

7. Як часто можна складати іспит? Іспит DSH можна перескладати лише один раз. У певних обгрунтованих виняткових випадках, рішення щодо яких приймає голова комісії, може бути надана друга можливість перескласти іспит. При цьому враховуються всі спроби, в тому числі в інших університетах. Перескладання іспиту можливе через три місяці.

8. Де можна отримати більш докладну інформацію?  Більш докладну інформацію можна отримати в обраному ВНЗ, а також на сторінці (http://www.fadaf.de/